Knjiga: 83. lovački avijacijski puk (*samo u RADNJI!)

2.500,00 рсд

Na lageru

Šifra: BOOK 114 Kategorija

Naslov: 83. lovački avijacijski puk*
* kupovina samo u radnji M-HOBBY (ne prodaje se online)

Autori:  Milan Micevski i Bojan Dimitrijević

Izdavač i godina izdanja: Galaksijanis, Niš,  2016. 

Jezik/pismo: Srpski/latinica

Format: A4 (21 x 30)

Obim: knjiga ima 200 stranica, ilustrovana sa više stotina  c/b i kolor fotografija, tvrdi povez

Predgovor

Uvod

I DEO

1. JUGOSLOVENSKI – 254 – 83. LOVAČKI PUK .OD 1944. DO 1964.

FORMIRANJE 254. LOVAČKOG PUKA U SOVJETSKOM SAVEZU

Prvi jugoslovenski lovački puk

Dolazak puka u Jugoslaviju 14. septembra 1945. godine

NA BRANIKU OTADŽBINE

Puk ulazi u sastav 3. vazduhoplovne lovačke divizije

Obaranje američkih C-47 u leto 1946. godine

Baziranje na aerodromima širom Jugoslavije 1946–1948. godine

POD PRITISKOM INFORMBIROA

JRV dobija bugarske Meseršmite

Preobuka na Meseršmite

Prebaziranje na aerodrom Pula

NOVA TEHNIKA I TRŠĆANSKA KRIZA

Prenaoružanje 83. puka tehnikom kroz sistem američke vojne pomoći

Puk u Tršćanskoj krizi u jesen 1953. godine

Prelazak u Zadar 1954. godine

NA KRILIMA TANDERDŽETA

Letačka obuka 1955–1959. godine

Reorganizacija vazduhoplovnih jedinica u okviru plana Drvar 1959. godine

PRELAZAK NA AERODROM TITOGRAD

Prijem lovaca Sejbr 1959. godine

Prebaziranje 83. puka na aerodrom Titograd i letačke aktivnosti 1961–1964. godine

Preostala 120. lovačka – 242. lovačko-bombarderska eskadrila 1964–1968. godine

II DEO

83. LOVAČKI PUK – BRIGADA OD 1968. DO 1999.

83. LOVAČKI PUK NA AERODROMU SKOPLJE

Formiranje novog 83. lovačkog puka u Skoplju 1968. godine

Prenaoružanje na sovjetske lovce MiG-21 verzije L-12

83. LOVAČKI PUK NA AERODROMU PRIŠTINA

Prelazak na aerodrom Priština oktobra 1972. i preformiranje u 83. avijacijsku brigadu

Rajica Bošković: 31. bataljon VOJIN u sastavu 83. avijacijske brigade

Ponovo: 83. lovački avijacijski puk

PUK U OSAMDESETIM GODINAMA

Uvođenje aviona MiG-21 bis (L-17) u naoružanje puka

U sastavu 3. korpusa RV i PVO od 1986. godine

Puk i događaji na Kosovu i Metohiji 1989. godine

Borbena dejstva 1991–1992. godine

U VOJSCI JUGOSLAVIJE

Puk prerasta u brigadu 1992–1994. godine

Puk u periodu pred rat sa NATO 1994–1998. godine

83. lovački puk u iščekivanju sukoba 1998–1999. godine

83. PUK U BORBENIM DEJSTVIMA 1999.

Disperzija – preleti na druge aerodrome

Udar na prištinski aerodrom

Udar na druge aerodrome baziranja delova 83. lovačkog puka

Nastavak dejstava NATO po aerodromu Priština

Napuštanje aerodroma Priština

Rasformiranje 83. puka po dolasku na aerodrom Batajnica 1999. godine

OSTALE JEDINICE NA AERODROMU PRIŠTINA

492. vazduhoplovna baza

Rajica Bošković: Četa VOJIN na aerodromu Priština

III DEO

PRILOG 01: KOMANDANTI – 1. JUGOSLOVENSKOG LOVAČKOG PUKA, 254. – 83. LOVAČKOG PUKA i 83. AVIJACIJSKE BRIGADE

PRILOG 02: POLITIČKI KOMESARI PUKA

PRILOG 03: GENERALI SLUŽBOVALI U 254–83. PUKU, 83. AVIO-BRIGADI I 120/242. ESKADRILI

PRILOG 04: KOMANDIRI — KOMANDANTI ESKADRILA

PRILOG 05: POGINULI PRIPADNICI 254-83. PUKA – BRIGADE U VAZDUHOPLOVNIM KATASTROFAMA

PRILOG 06: AKTIVNI SASTAV 254. LOVAČKOG PUKA NA AERODROMU BEOGRAD 1945.

PRILOG 07 : AKTIVNI SASTAV 83. LOVAČKO-BOMBARDERSKOG PUKA NA AERODROMU ZADAR 1959.

PRILOG 08 : AKTIVNI SASTAV 83. LOVAČKOG PUKA NA AERODROMU PRIŠTINA 1999.

PRILOG 09 : PILOTSKI SASTAV PO KLASAMA

PRILOG 10 : PILOTI 254./83.LAP/ABR NOSIOCI ZLATNOG PILOTSKOG ZNAKA I INSTRUKTORI LETENJA

PRILOG 11: VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKI I SASTAV IZ OSTALIH RODOVA I SLUŽBI U 83.LAP/ABR OD 1968. DO 1999.

PRILOG 12: AVIONI KORIŠĆENI U SASTAVU 254-83. PUKA-BRIGADE 1945-1999. GODINE

IZVORI I LITERATURA

Opcije

Knjiga: 83. lovački avijacijski puk (*samo u RADNJI!)

2.500,00 рсд

Dodaj u korpu