Maketarski saveti

ŠTA OČEKUJEMO OD MAKETE?

Ono što maketari najviše očekuju od makete definisano je u dve osnovne karakteristike:

1) Lakoća sastavljanja: ova karakteristika uključuje osobine koje omogućavaju da se maketa jednostavno i lako sastavi. Uslovljene su tehnologijom proizvođača i njegovim umećem da napravi „sklopljiv“ proizvod.

2) Verodostojnost: ova karakteristika uključuje one osobine koje maketu čine tehnički i istorijski autentičnom. Zavisi pre svega od kvalitetnog istraživačkog procesa prilikom pripreme dokumentacije za izradu modela.

Iskusniji maketari znaju da je idealan spoj ovih osobina na maketi teško ostvariv. 

U prvu grupu maketa koje se lako sastavljaju, ali uz određene manjkavosti u pogledu autentičnosti, spadaju makete proizvođača Matchbox (sada ih prepakuje Revell) i stariji modeli firmi Tamiya i Academy.

Primer grupe maketa koje su po geometrijskoj tačnosti veoma uverljive jesu makete firmi Eduard i A-model, stim da su one (posebno kod A-modela) često jako zahtevne prilikom sastavljanja.

Neki proizvođači, u želji da zadovolje stroge zahteve ljubitelja maketarstva, a da zbog ekonomskih uslova tržišta sačuvaju konkurentnost svojih proizvoda, pribegavaju kompromisnim rešenjima u pogledu nivoa tačnosti i lakoće sastavljanja. Primeri ovakvog pristupa su mnogi proizvodi firmi Italeri i Hobby Boss.  

Optimalan spoj je kada maketa ispunjava oba osnovna zahteva. Njemu danas streme najpoznatiji proizvođači maketa, kao što su Tamiya, Hasegawa, Dragon, Trumpeter, što nažalost uzrokuje i visoku cenu makete.

SAVETI:

Ovde ćete naći neke savete koji će onima koji su tek počeli da se bave maketarstvom pomoći da što brže savladaju osnovne maketarske veštine i izbegnu početničke greške i frustracije. 

Najosnovnija pravila će Vam omogućiti da maketarstvo bude izvor zadovoljstva i relaksacije, i da svaka Vaša sledeća maketa bude još bolja.

OSNOVNI SAVETI ZA NOVOPRIDOŠLE U MAKETARSTVO

PRAVILNO :

– pre početka sastavljanja makete pažljivo proučite priloženo uputstvo (sastavnicu) kako biste se što bolje upoznali sa maketarskim projektom koji je pred Vama 

– sastavne delove skidajte sa okvira poštujući redosled naveden u sastavnici. 

– sastavne delove skidajte sa okvira koristeći skalpel ili neke sečice (npr. kao ona kakva koriste elektroničari). 

– pre lepljenja proverite „na suvo“ kako pojedini sastavni delovi međusobno naležu, i po potrebi ih doradite koristeći skalpel, brusni papir i turpijicu. 

– koristite maketarski lepak koji je posebno namenjen lepljenju polistirena (plastike od koje su izrađene makete). Takav lepak otapa plastiku stvarajući čvrst i trajan spoj. Pre lepljenja sa površina koje su obojene uklonite boju. 

– pričekajte da lepljeni spoj dovoljno očvrsne, pre nego nastavite sa drugim radovima (npr. bojenjem). 

– za bojenje koristite maketarske boje koje su svojim sastavom i svojstvima namenjene za tu svrhu. 

– prozirne delove lepite sa neagresivnim lepkom (Drvofix, Revell Contacta Liquid Special …) ili specijalizovanim lepkom (Humbroll Clearfix ili slični) koji ne nagriza plastiku kako biste izbegli „zamagljivanje“ prozirne plastike prouzrokovano isparavanjem otapala koje sadrži klasični maketarski lepak 

– kod završnog bojenja cele makete nanesite prvo najsvetliju boju koju sadrži shema bojenja, a nakon toga nanosite tamnije boje. 

– nanosite više tankih slojeva boje (ako boja ne pokriva dobro u jednom sloju). Između nanošenja višestrukih slojeva boje treba sačekati dovoljno vremena dok se boja potpuno ne osuši do nanošenja sledećeg sloja boje. 

– dekale (vodolepive nalepnice) isecite u pojedinačne segmente kako bi ih postavljali jednu po jednu. Od podloge (papira) odvajate ih potapajući ih u mlaku vodu. 

NEPRAVILNO:

– ne skidajte delove maketa sa okvira pre nego što ćete ih koristiti. 
Skinuti delovi sa okvira mogu se izgubiti ili oštetiti, pa nećete moći u potpunosti da sastavite maketu. 

– ne kidajte delove sa okvira rukom, zavrčući ih, jer ćete ih trajno oštetiti. 

– ne stavljajte debeli sloj lepka, jer ćete na taj način uništiti detalje na maketi ili je čak u potpunosti deformirati i uništiti jer jako otapalo iz lepka pri nanošenju u preteranoj količini razara plastiku. 

– ne nanosite lepak na sloj boje na delu koji lepite. Sloj boje je prepreka koja onemogućava delovanje lepka. 

– ne lepite prozirne delove lepkom za makete, jer će ih trajno oštetiti. 

– ne nanosite boju u debelom sloju 

– ne razređujte boju u bočici, jer ćete joj na taj način drastično smanjiti trajnost. Odvojite određenu količinu boje koju ćete odmah koristiti i tu količinu boje razredite (prema potrebi) u posebnoj posudici. 

– ne potapajte odjednom sve nalepnice u vodu. 

– ne čekajte da nalepnica stavljena u vodu sama „zapliva“, već je nakon 20-30 sekundi pažljivo pokušajte prstom „klizati“ po papiru na kojem je štampana. Ako ne ide, pokušajte ponovo u intervalima od 15 sekundi. 

Želimo Vam puno uspeha i zadovoljstva u bavljenju maketarstvom.

Opcije